תקנון אתר  – BLACK MONAL

ברוך הבא לאתר BLACK MONAL המשמש כחנות וירטואלית לרכישת לתכשיטים.

האתר הינו בבעלותה הבלעדית של BLACK MONAL LTD,  – (להלן: “החברה”).

תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו (כל אחד מהם להלן: “המשתמש”).

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת, להוסיף עליו או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו (feature) או ליישום (application) בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מוקדמת כלשהי. החברה אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר.

למען הסר ספק, השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.

בתקנון זה, השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. ואולם, כל מקום בו ננקטת לשון זכר גם נקבה במשמע. 


1. רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה ושהינו בעל חברות באחת מחברות האשראי הניתנות לסליקה באתר זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי אשר דרכה התחייב הקונה לרכוש. 


2. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי החברה , קורה שמוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי לפחות זמנית . אם המוצר שבחרת אזל, תשלח לך הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תימחק הזמנתך וכרטיסך לא יחויב.


3. רכישת המוצרים מתבצעת באמצעות סל הקניות באתר. לאחר ביצוע ההזמנה תקבל הודעה על קליטת פרטי הזמנתך, דבר המעיד על קליטת ההזמנה במערכת האתר בלבד. אישור סופי יינתן רק לאחר אישור חברות האשראי לביצוע הקניה, רק אז תחשב הצעתך כאמיתית ויתחילו תהליכי אספקת המוצרים , בתנאי שהם נמצאים במלאי.


4. בעת ביצוע הקניה באתר תידרש להכניס למערכת האתר את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ועוד. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים אלה יינקטו צעדים משפטיים ו/או להעביר את המידע האישי לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. ככל והמשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי אנו שומרים לעצמנו את הזכות למנוע את הגישה לקניה או לאתר מכל משתמש. החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר.

5. לאחר סיום ביצוע הקניה הקונה מחויב באופן מידי בתשלום מלא בגין המוצר לפי מספר התשלומים אשר ביקש. כל תשלום לא יפחת מ100 ₪ בחודש, זמן האספקה הינו עד 7 ימי עסקים (להלן “האספקה”). חישוב מועדי האספקה יהיה עפ”י ימי עסקים, זאת אומרת ימים א’-ה’, למעט ימי שישי, שבת , ערבי חג ומועדים, יחד עם זאת, אנו עושים כמיטב יכולתו לספק את המוצר בהקדם האפשרי. המחירים באתר כוללים מע”מ. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח בתאום מלא עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה. המוצרים השונים יסופקו באמצעות חברת שליחויות או באמצעות שליחי הדואר. מוצרים שיסופקו באמצעות חברת שליחויות יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בחברת השליחויות ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בחברת השליחויות השונות . יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים, אלא נשלחים בדואר ישראל אינם ניתנים לבקרה ומעקב, הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים ובכפוף לרשימת היישובים בהן מתבצעת שליחות עד הבית.

עלות משלוח 30 ₪, אלא אם קיים מבצע של משלוח עד הבית חינם . 6. ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית בלבד בצירוף תווית המחיר  , וזאת בהודעה בכתב, עם פירוט סיבות הביטול, הכל בהתאם לחוק הגנת הצרכן. לאחר בדיקת פנייתך ואישורה יש להחזיר את המוצר לכתובת אשר תינתן לך. לאחר החזרת המוצרים חשבונך יזוכה במחיר ששילמת לא כולל דמי משלוח, ובניכוי עלות מחיר ההחזרה במידה ויש. אם מוצר נבדק על ידי גורם החברה ונמצא שהוא לא הוחזר במצבו כחדש, באריזתו החדשה והמקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר שהוחזר בפועל. במקרה של מוצר פגום נא לשלוח את המוצר בצירוף החשבונית ומכתב המתאר את הבעיה. לאחר שתתקבל פנייתך נשלח אליך את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי. וכמו כן במקרה של מוצר פגום לא תחויב בדמי המשלוח. במקרה של ביטול עסקה למעט מחמת פגם, תחויב באמצעות כרטיס אשראי בדמי ביטול בשיעור 5% מהמחיר, אך לא יותר מ 100 ₪. 


7. האחריות למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, הינו עד שישה חודשים מיום הקנייה. לעיתים יתכנו הפרשי צבעים קלים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הצבעים הספציפיים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופי המוצרים, תכונותיהם, וכיו”ב.

8. הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין בישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית משפט השלום באשדוד.